ปลูกผักในโรงเรียน

ด้วยความเร่งรีบจากการทำงาน ทำให้วิถีชีวิตผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ความใส่ใจในสิ่งรอบข้างเริ่มน้อยลง ส่งผลให้มลภาวะต่างๆ สามารถเข้าถึงตัวได้ง่ายยิ่งขึ้น จนทุกวันนี้ได้ลามไปถึงสิ่งที่เราบริโภค โดยจะเห็นได้ว่าร่างกายของเราอ่อนแอลง ส่วนคนรอบข้างเจ็บป่วยง่ายขึ้น รวมถึงมีโรคภัยต่างๆ เกิดขึ้นใหม่ในทุกวัน นั่นเพราะว่าเมื่อเราได้รับสารเคมีจากอาหารที่เราทานเข้าไปสะสมในร่างกาย ทำให้เจ้าโรคภัยไข้เจ็บได้เผยอาการออกมาชัดเจนมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ให้เห็นว่าการที่สุขภาพของเราจะสมบูรณ์แข็งแรงนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การออกกำลังกาย หากแต่เป็นอาหารที่รับประทานเข้าไปก็มีส่วนสำคัญ

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม นอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็น “Green Hotel” แล้ว อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ ผู้ชื่นชอบการดูแลสุขภาพเป็นชีวิตจิตใจ ยังร่วมมือกับ สสส. ริเริ่มทำ CSR ภายใต้ “โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้เยาวชนยุคใหม่หันมาใส่ใจอาหารการกินโดยเฉพาะพืชผักผลไม้มากขึ้น ตลอดจนเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์รับประทานเองแบบง่ายๆ ซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้รับทุนจาก สสส. เพื่อนำมาสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โดยทางบริษัทจะเลือกโรงเรียน 10 แห่ง ใน อ.สามพราน มาเป็นโรงเรียนเกษตรอินทรีย์นำร่อง และจะนำพนักงาน พร้อมเกษตรกรกว่า 450 ท่าน รวมพลังกับเยาวชนทั้ง 10โรงเรียน ได้แก่1. รร.วัดเดชานุสรณ์ 2. รร.วัดสรรเพชญ 3. รร.บ้านคลองใหม่ 4. รร.วัดวังน้ำขาว 5. รร.วัดเชิงเลน 6. รร.บ้านดงเกตุ 7. รร.วัดเพลินวัฒนา 8. รร.วัดคลองลัด 9. รร.วัดบางม่วง และ 10.รร.วัดท่าพูด

โดยทางโรงแรมฯ แบ่งเป็นพนักงานอาสาสมัครครั้งละ 45 ท่าน ไปช่วยขึ้นแปลงปลูกผักในโรงเรียน ซึ่งนอกจากทางโรงเรียนจะได้แปลงปลูกผักสุขภาพแล้ว คุณครู และน้องๆ เยาวชนยังได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการปลูกผักแบบอินทรีย์ อนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งคอยติดตามผลในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของผัก ส่วนผลผลิตที่ได้ ทางโรงเรียนจะนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน หรือให้นักเรียนนำไปขายเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพทางการเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง และนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยสร้างพื้นที่สีเขียว พร้อมปลูกฝังเยาวชนให้หันมาใส่ใจในสุขภาพตั้งแต่เด็ก และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างทุนพัฒนาการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ที่ยังขาดโอกาสได้อย่างยั่งยืน