เปิดอาคารไปรษณีย์เพิ่มสุข เกาะเกร็ด

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวอาคารไปรษณีย์เพิ่มสุข ศูนย์กลางจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ช่วยเผยแพร่และกระจายสินค้าชุมชนได้มากขึ้น
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับเครือข่ายภาคี เปิดอาคาร ไปรษณีย์เพิ่มสุข เป็นศูนย์กลางของชุมชนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการ ไปรษณีย์ไทย ..เพื่อแผ่นดินธณรม แผ่นดินทอง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างยอดจำนหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มมากขึ้น จากช่องทางจัดจำหน่ายของไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ยังเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เช่นรูปลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่ทันสมัยสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มากขึ้น

ดร.พรชัย ฐีระเวช รองประธานกรรมการ บริษัทไปรษณีย์ไทย กล่าวว่า อาคารไปรษณีย์เพิ่มสุข แห่งนี้จะเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าชุมชนเกาะเกร็ด มีทางเลือกและช่องทางเผยแพร่สินค้าสู่ผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งไปรษณีย์ไทย ยังได้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้สินค้ามีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยนำร่องผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ชารางแดง สมุนไพรท้องถิ่นชุมชนเกาะเกร็ด ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในชื่อแบรนด์ ชารากุล ซึ่งจะได้รับการจัดแสดงและจำหน่ายภายในอาคารแห่งนี้ พร้อมกับช่องทางจำหน่ายออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และนำเข้าสู่ระบบบริหารจุดขาย หรือ พีโอเอส ในโครงการดิจิทัลชุมชนอีคอมเมิร์ซด้วย อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการจับจ่ายซื้อขายให้กับผู้บริโภคที่จะสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น เป็นกลไกให้สินค้าชุมชนเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 สำหรับผลิตภัณฑ์ของชารากุลนั้น คาดว่าจะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เป็นรายได้กว่า 240,000 บาท
นอกจากผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชารางแดง ยังมีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักรสาน สินค้าศิลปหัตถกรรม สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีสินค้าชุมชนเข้าสู่ระบบไทยโพสมาร์ทแล้วกว่า 1,300 รายการ เป็นอีกแนวทางตามนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สร้างชุมชนไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.